Právní poradna: Hosté a zrušené akce

Hosté a zrušené akce aneb když se zruší společenské akce ve vaší restauraci nebo kavárně - co může host a co naopak restauratér? Kdy má host právo na vrácení zálohy?

STORYOUS

1) Host zrušil objednanou společenskou akci a chce po mě zpět zálohu. Společenská akce by se stejně nemohla konat z důvodu uzavření mojí restaurace nebo kavárny na základě krizového opatření vlády. Jsem povinen mu ji vrátit v plné výši?

Předpokládejme nejtypičtější příklad, tj. že nemáte s hostem uzavřenou žádnou dohodu, která by tuto situaci řešila jinak (koukněte i do e-mailové komunikace). V okamžiku, kdy je jisté, že společenská akce nebude moci proběhnout z důvodu opatření o uzavření provozoven apod., je oprávněn ji host zrušit. Uhrazenou zálohu hostovi vracíte v plné výši. Můžete se ale dohodnout s hostem jinak. Variantou je např. dohoda o přesunutí společenské akce na jiný termín (nejlépe v písemné podobě, alespoň v rámci e-mailové komunikace).

 

2) Host zrušil objednanou společenskou akci u mě v restauraci nebo kavárně a chce po mě zpět zálohu. Společenská akce měla proběhnout až za několik měsíců. Jsem povinen mu ji vrátit v plné výši?

Předpokládejme nejtypičtější příklad, tj. že nemáte s hostem uzavřenou žádnou dohodu, která by tuto situaci řešila jinak (koukněte i do e-mailové komunikace). Do doby, než bude jisté, že společenská akce nebude moci proběhnout z důvodu opatření o uzavření provozoven apod., není obvykle naplněn důvod pro zrušení objednané společenské akce hostem. Bude záležet na Vás a hostovi, jak se dohodnete (nejlépe v písemné podobě, alespoň v rámci e-mailové komunikace). Variantou je např. přesunutí společenské akce na jiný termín nebo zrušení společenské akce s tím, že si ponecháte část nebo celou uhrazenou zálohu (na pokrytí účelných nákladů, které Vám vznikly, blokace původního termínu, zálohy na odměny poskytovatelům služeb, které jste na společenskou akci objednal apod.).