Právní poradna: Jak vyřešit vztahy s dodavateli

Máte domluvené dodání zboží nebo služby do restaurace nebo kavárny a nejste si jisti, co si teď počít?

STORYOUS

1. V rámci zásobování jsem si objednal dodávku zboží od mého dodavatele. Vzhledem k tomu, že mám uzavřenou restauraci nebo kavárnu, je pro mě v současné chvíli toto zboží úplně zbytečné a nechci ho převzít. Jak to můžu řešit?

Můžete postupovat takto:

1) Pročtěte si smlouvu a obchodní podmínky

Nejprve se podívejte do smlouvy, pokud existuje písemně. Projděte si obchodní podmínky dodavatele, pokud je má; měli byste je najít na webových stránkách dodavatele. Je možné, že tato situace je tam řešena. Zaměřte se zejména na pasáže jako ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy, důvody pro odstoupení, storno a stornopoplatky.

 

2) Ověřte, jestli je dodavatel vůbec schopen Vám dodat zboží v termínu

Pokud nikoliv, můžete odstoupit od smlouvy s ohledem na to, že je s nejvyšší pravděpodobností jisté, že zboží nebude dodáno včas. Dříve, než odstoupíte, musíte ale dát dodavateli ještě šanci a vyzvat jej k tomu, aby Vám dal nějakou jistotu, že závazek splní. Může se jednat o peněžitou jistotu (závdavek) nebo adekvátní prokázání, že závazek splní. Pokud dostatečnou jistotu neposkytne, můžete odstoupit.

 

3) Dohodněte se s dodavatelem

Vždy je lepší se alespoň pokusit s dodavatelem dohodnout. Možná se domluvíte na změně termínu dodání, nebo že Vám pro tentokrát dodavatel nic nedodá (ukončení smlouvy bez jakýchkoliv stornopoplatků) s tím, že si Vy objednáte to zboží znovu jindy. Pokud najdete společné řešení, nezapomeňte si to sepsat. Ústní dohoda je sice možná, ale to, jak jste se dohodli, v případě sporu prokážete jen obtížně. Pokud už nebude jiná možnost, tak si to stvrďte alespoň e-mailovou komunikací.

 

4) Argumentujte změnou okolností

Objednávali jste zboží v době, kdy jste vůbec netušili, že Vám bude nařízeno restauraci nebo kavárnu zavřít? Zkuste argumentovat podstatnou změnou okolností, ke které došlo oproti okamžiku, kdy jste podávali objednávku. Podstatou je, že kvůli dané situaci došlo k výrazné nerovnováze v právech. Co Vám to přinese: pouze právo požadovat znovu jednat o podmínkách. Nezbavuje Vás to povinnosti plnit – uhradit kupní cenu, dokud se s dodavatelem nedohodnete jinak. Pokud se dodavatel nechce dohodnout, můžete žádat soud, aby o změně smlouvy s ohledem na změnu okolností rozhodl on.