Právní poradna: Provozní záležitosti

V této sekci naleznete otázky a odpovědi týkající se provozu gastro podniku v současné situaci.

STORYOUS

1. Zajímá mě prodej/výdej tzv. z okénka. Je možné tzv. výdejní okénko v případě gastro podniku provozovat? Co je možné z tzv. okénka prodávat? Mohu přes „okénko“ prodávat pouze balené potraviny nebo i zmrzlinu, pivo, burger?

Provozovatel stravovacího zařízení smí prodávat zákazníkům zboží přes výdejní okénko. To není zakázáno. Vycházíme z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, které sice zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, ale zároveň výslovně uvádí, že zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny).

Přes „okénko“ je možné prodávat balené potraviny, ale i zmrzlinu, pivo či burger. Sortiment není omezen.

Při prodeji přes „okénko“ je třeba ovšem dodržovat zejména tato pravidla:

  • aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 m,
  • zajistit řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 m),
  • zajistit, aby pracovníci provozoven nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků,
  • zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů.